Η Φιλοσοφία Μας

O Α.Ο. Διονύσου ξεκίνησε τη λειτουργία του εδώ και 40 χρόνια με σκοπό μέσω του αθλητισμού να μεταδώσει αρχές και αξίες στους αθλητές/τριές του και να δημιουργήσει υγιείς προσωπικότητες και χαρακτήρες.

Σε δύσκολες εποχές στην δεκαετία του ’80 (έχοντας βάλει βάσεις από την δεκαετία του ΄60) χωρίς αθλητικές υποδομές, σε χωμάτινα και τσιμεντένια γήπεδα αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο της μικρής τοπικής κοινωνίας του Διονύσου. Ρόλο που κρατά κι έχει έως και σήμερα αποτελώντας το μαζικότερο και δυναμικότερο φορέα αθλητισμού και πολιτισμού στην γειτονιά του Διονύσου προσφέροντας παράλληλα διέξοδο στην νεολαία μας σε εποχές που η κοινωνική συνοχή πλήττεται.


Στοχεύουμε γενικότερα στην ανάπτυξη πολυδιάστατων προσωπικοτήτων, ικανών να διακριθούν όχι μόνο στον αθλητικό, αλλά και στον ακαδημαϊκό στίβο. Ο ρόλος μας λοιπόν, δεν είναι μόνο να ανακαλύψουμε αθλητικά ταλέντα και να αυξήσουμε τις αθλητικές τους επιδώσεις, αλλά και να τους εξοπλίσουμε με ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να διακριθούν και στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Επιπροσθέτως αναπτύσσουμε καινοτόμα προγράμματα και δράσεις με την τοπική κοινότητα για να ευαισθητοποιήσουμε για ζητήματα που ταλανίζουν την εποχή μας.


Η φιλοσοφία λειτουργίας του Συλλόγου για τον πολυδιάστατο ρόλο του αθλητισμού σαν έκφραση προσωπικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής συνοχής, αποτελεί φιλοσοφία ζωής για όλα τα στελέχη του Συλλόγου μας. Μέσω των αθλημάτων που λειτουργούμε, προσπαθούμε να προβάλλουμε και να προωθήσουμε την ισότητα στην κοινωνία, την ανάδειξη του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, των αποδοχή της διαφορετικότητας και την επικοινωνία μεταξύ των αθλητών/τριών μας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Αξίες όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, το τίμιο παιχνίδι, το «ευ» αγωνίζεσθαι, η δια βίου άσκηση για την υγεία και την ποιότητα ζωής αποτελούν για μας αξίες που μεταλαμπαδεύουμε σε όλους τους αθλητές/τριές μας όλα αυτά τα χρόνια. Τα αθλητικά ιδεώδη όπως τα προβάλλουμε υψώνονται σε παγκόσμια ιδανικά ειρηνικής συνύπαρξης και δημιουργικής άμιλλας, ανάμεσα στους αθλητές/τριές μας και όχι μόνο.