Συλλέγουμε σε κάδους ανακύκλωσης καπάκια και πλαστικά μπουκάλια