ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ – ΟΝΟΜΑΤΑΔΟΣΙΑ ΣΤΑΔΙΟY  ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΟΡΤΗ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ