Αποτελέσματα ping pong αγωνιστική Α’Αττικης (2 και 3 /12/2023)